فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل